Homo moralitas w nurcie życia

Gdy spaceruję po pradawnym lesie Puszczy Białowieskiej czuję głęboką więź z całą różnorodnością istot tu żyjących. Puszcza z pierwotnością i naturalnością wszystkich procesów w niej zachodzących pozwala z łatwością poczuć się częścią szerszego nurtu życia, który tu płynie. Ale zarazem jej poraniona ludzką ręką część skłania do zadumy i refleksji nad naszą tożsamością. Nad życiem i śmiercią oraz nad wyborami, których dokonujemy. Czytaj dalej Homo moralitas w nurcie życia