Dociekania filozoficzne

Zdolność do ciekawienia się światem i zadawania pytań o charakterze filozoficznym jest naturalną skłonnością każdego człowieka. W moim życiu filozofia jest obecna od czasów studiów filozoficznych, a nawet wcześniej, bo pojawiła się gdy w liceum uczęszczałam na zajęcia kółka filozoficznego. Towarzyszy mi do dziś – uczę etyki w liceach, ale też prowadzę warsztaty filozoficzne dla dzieci. Jednak moment, kiedy pierwszy raz postawiłam sobie ważne egzystencjalne pytanie miał miejsce dużo wcześniej, o czym piszę w tekście o najważniejszym pytaniu.

W tym dziale będę prezentować teksty, które mogą być pomocą dla nauczycieli, edukatorów i trenerów, którzy w swojej pracy chcą korzystać z metody dociekań filozoficznych. Są one owocem moich doświadczeń zawodowych – jako nauczycielki i trenerki, ale również owocem doświadczeń bycia doktorantką, studentką, uczennicą i dzieckiem.

Zapraszam do lektury!

Dociekania filozoficzne

Edukacja filozoficzna, edukacja globalna, czy szerzej – nowoczesna edukacja jako taka, wymaga zarówno od nauczyciela, jak i od ucznia, specyficznego podejścia. Współczesna szkoła, zwłaszcza w nurcie edukacji alternatywnej, stawia przed jej twórcami wyzwanie kształcenia w dzieciach i młodzieży postawy, która pozwoli im dobrze i twórczo funkcjonować w społecznej rzeczywistości. Aby skutecznie realizować cele, które są stawiane w takiej edukacji potrzeba szczególnych umiejętności, jakimi są wrażliwość, umiejętność dostrzegania powiązań, empatia i pewna poznawcza otwartości, która wyraża się poprzez postawę ciekawości.

Pobierz cały tekst: A. Gierlińska, Dociekania Filozoficzne

Płyń, płyń z nurtem płyń – życie to tylko sen

Szkoła podstawowa nr 29

Płyń, płyń z nurtem płyń - życie to tylko sen

Światło Pełni - Dorota Komasa

Poprzez Świadomą pracę z Ciałem, Umysłem i Duszą pomagam ludziom odkryć moc płynącą z cykliczności życia i zdarzeń.

Inne myśli

Mirosław Piróg

Z NURTEM ŻYCIA

Płyń, płyń z nurtem płyń - życie to tylko sen

%d blogerów lubi to: