Spotkanie z cieniem

Spotkanie z cieniem

Nie stajemy się oświeceni wyobrażając sobie światło, lecz czyniąc ciemność świadomą

C.G. Jung

W naszym codziennym życiu dbamy bardzo o nasz wizerunek, budując w ten sposób to, co Jung nazywa personą. Persona jest ważną częścią naszej osobowości, nasza wizytówką, stanowi ona to, z czym się chętnie identyfikujemy. Nasze ja chce pokazać swe pozytywne strony innym ludziom, a negatywy skryć nawet przed sobą. W ten sposób powstaje w nas rozłam na personę i cień, który jest wszystkim tym, co odrzuciliśmy budując nasz wizerunek.  Cień jest nieodłączną częścią nas samych, towarzysząc personie tak, jak cień, każdej rzeczy oświetlonej przez światło. Istotą uświadamiania sobie cienie nie jest więc jego usunięcie, ale wkroczenie w jego mrok, by czynić ciemność bardziej świadomą.

Warsztat jest zaproszeniem do wspólnego odkrywania obu tych biegunów. Będziemy przyglądać się naszej personie oraz poznawać nasz cień. Poszukamy też ścieżki wyjścia z tego dualistycznego mechanizmu i sposobów wewnętrznej integracji.

Na temat uświadamiania sobie swojego cienia można przeczytać w tekście Wejść w życie całą sobą.

Termin i miejsce:

19 listopada, godz. 11.00 – 18.00; Sofa Literacka, Katowice, ul. Stawowa 3;

Prowadzący:

Anna Gierlińska i Mirosław Piróg

Więcej informacji i zapisy na stronie Akademii Jungowskiej.

Płyń, płyń z nurtem płyń – życie to tylko sen

Szkoła podstawowa nr 29

Płyń, płyń z nurtem płyń - życie to tylko sen

Światło Pełni - Dorota Komasa

Poprzez Świadomą pracę z Ciałem, Umysłem i Duszą pomagam ludziom odkryć moc płynącą z cykliczności życia i zdarzeń.

Inne myśli

Mirosław Piróg

Z NURTEM ŻYCIA

Płyń, płyń z nurtem płyń - życie to tylko sen

%d blogerów lubi to: