Zrównoważony Rozwój Osobisty

Problemy nie są po to, by je „rozwiązywać”: są parami przeciwieństw, między którymi powstaje napięcie, zwane życiem.

C.G. Jung

Poznawanie siebie jest procesem, który w istocie nigdy się nie kończy. Jednak jego sensem jest rozpoznawanie i mieszczenie w sobie przeciwieństw, które z pozoru wydają się być wykluczające. Gdy się im jednak bliżej przyjrzeć – można dostrzec, że stanowią one nierozerwalnie związane ze sobą bieguny, dopełniając się wzajemnie. Tak jak nie jest możliwe istnienie światła bez ciemności czy ciepła bez chłodu, tak nie sposób pomyśleć choćby wolności bez jej przeciwieństwa.

Zrównoważony Rozwój Osobisty to cykl warsztatów rozwoju osobistego łączący w sobie elementy pracy psychologicznej z filozoficznymi i egzystencjalnymi tematami. Tematyka warsztatów dotyczy poszukiwania równowagi w naszym życiu pomiędzy przeciwieństwami, takimi jak dobro i zło, miłość i nienawiść, wolność i zniewolenie czy życie i śmierć.

W trakcie tej szczególnej wędrówki, do której Cię zapraszam, będziemy wspólnie przyglądać się czym jest dla nas miłość, wolność, mądrość, szczęście czy odwaga. Będziemy jednak zgłębiać każdy z tych tematów patrząc zarazem na drugą stronę, na to, co często skrywa się w cieniu, na nienawiść, zniewolenie, głupotę, cierpienie czy strach.

Więcej informacji:

Płyń, płyń z nurtem płyń – życie to tylko sen

Szkoła podstawowa nr 29

Płyń, płyń z nurtem płyń - życie to tylko sen

Światło Pełni - Dorota Komasa

Poprzez Świadomą pracę z Ciałem, Umysłem i Duszą pomagam ludziom odkryć moc płynącą z cykliczności życia i zdarzeń.

Inne myśli

Mirosław Piróg

Z NURTEM ŻYCIA

Płyń, płyń z nurtem płyń - życie to tylko sen

%d blogerów lubi to: